fbpx

Tag: ISO co-working spaces

Ջիվան Ավետիսյանը և ԵԹԿԻ իր կուրսի ուսանողները հյուրընկալվել էին Yerevan Coworking-ում | ՖՈՏՈ, ՎԻԴԵՈ

Ջիվան Ավետիսյանը և ԵԹԿԻ իր կուրսի ուսանողները հյուրընկալվել էին Yerevan Coworking-ում | ՖՈՏՈ, ՎԻԴԵՈ

Yerevan Coworking-ը հյուրընկալել էր կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանին և ԵԹԿԻ իր կուրսի ուսանողներին։ Ուսանողները դիտեցին ֆիլմեր։ Կինոդիտումից հետո Ջիվանը ուսանողներին ներկայացրեց կադրերի և դերասանական խաղի կարևոր էլեմենտների և տրամաբանական կապերի մասին: Քննարկեցին մանրամասներ ժեստերի և միմիկաների, անխոսք, բայց բովանդակությամբ հարուստ դերասանական խաղի մասին։ Հետևեք Երևան Քովորքինգի Instagram-ի, Twitter-ի, Linkedin-ի և Facebook-ի էջերին, տեղեկացեք մեր մասին և միացեք գործընկերությանը։

Continue Reading

Are you downsizing your business? Consider Joining a Co-working Space! | Yerevan Coworking

Are you downsizing your business? Consider Joining a Co-working Space! | Yerevan Coworking

Coworking spaces have emerged as an ideal solution for startups and small businesses to set up an office space without incurring the high costs of renting or leasing traditional offices. Especially in city like Yerevan, where real estate prices are sky-high, coworking spaces provide an affordable alternative to entrepreneurs. If you are planning to set up your startup in Yerevan,…

Continue Reading

How to have a Summer Vacation when you’re an Entrepreneur!

How to have a Summer Vacation when you’re an Entrepreneur!

As summer approaches, many entrepreneurs and business owners find themselves struggling to maintain a balance between work and relaxation. While it’s tempting to simply take a break and indulge in the season’s pleasures, the reality is that work still needs to get done. Thankfully, there is a solution: coworking. Here are five reasons why coworking is the perfect way to…

Continue Reading