fbpx

Tag: community

Yerevan Coworking: A Collaborative Space for Creativity and Innovation

Yerevan Coworking: A Collaborative Space for Creativity and Innovation

Join the thriving community at Yerevan Coworking and take your career to the next level. Our coworking space is designed to foster creativity and innovation, with a range of amenities and services to support your work. Whether you’re an individual professional or startup, we can’t wait to see what you’ll achieve at Yerevan Coworking. Yerevan Coworking, where we believe that…

Continue Reading

Yerevan Coworking-ում տեղի ունեցավ կոմիքսների կինո quiz ու WandaVision-ի ցուցադրությունը

Yerevan Coworking-ում տեղի ունեցավ կոմիքսների կինո quiz ու WandaVision-ի ցուցադրությունը

Մարտի 6-ին, երեկոյան կոմիքսային նոր կինո quiz խաղացինք Yerevan Coworking-ում։ Քուիզի մասնակիցները, կազմեցին թիմեր։ Յուրաքանչյուր թիմում 4-5 հոգի, և ճամփորդեցին կոմիքսային կինոտիեզերքում։ Նրանք յուրաքանչյուր փուլը հաղթահարելով՝ հատ-հատ հավաքեցին անվերջության քարերը՝ հաղթելու համար Թանոսին։ Խաղի ավարտից հետո միասին դիտեցինք WandaVision սերիալի առաջին էպիզոդը։ Ինչպես նաև հաղթող թիմերին հանձնվեց մրցանակներ, ըստ որի նրանք կարող են թիմով որոշել, թե մեզ մոտ ինչ կինոցուցադրություն…

Continue Reading

Yerevan Coworking-ում Հեղինակի աթոռ նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց Արամ Ավետիսը (ՆԿԱՐՆԵՐ)

Yerevan Coworking-ում Հեղինակի աթոռ նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց Արամ Ավետիսը (ՆԿԱՐՆԵՐ)

Փետրվարի 26-ին, ժամը՝ 19։00-ին, Yerevan Coworking-ում «Հեղինակի աթոռ» նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց ժամանակակից գրող Արամ Ավետիսը: Հեղինակն անձամբ կարդաց իր նոր գիրքը՝ «Երբ առնետները կարդալ գիտեին»։ Ընթացքն ինտերակտիվ ու խիտ անցավ։ Մասնակիցների հետ նա քննարկեց ստեղծագործությունը և տողերում առկա նրբերնգները։ Ավետիսը ներկայացրեց իր բառերի, բառախաղերի, սիմվոլիկ բառակապակցությունների, երկիմաստ ու խորը մտքերի մասին։ Արամը կարդաց Օր առաջինից մինչև տասներեքերորդը։ Մթնոլորտը կարծես անցնում…

Continue Reading

Is this Facility Right for You?

Is this Facility Right for You?

We’ll be the first to admit that co-working isn’t for everyone. So, what facility makes it a good fit for some and not others? We canvased our community to understand their thinking process for choosing a cowork environment over more traditional options i.e. working from home, in-office or at a coffee shop. Unsurprisingly, everyone expressed a need for a lifestyle…

Continue Reading

Interactions via and with Social Media

Interactions via and with Social Media

Social media can be an effective advertising channel for co-working spaces. It’s reliable, cost-effective, and easy to manage, regardless of the size of your business. Here are seven tips for using social media as a successful commercial channel. 1. Have a complete profile If you’re going to use social media in any capacity, you need to do it properly. Remember,…

Continue Reading

Providing Startup with the Collaborative Atmosphere

Providing Startup with the Collaborative Atmosphere

Just because you’ve cherry picked incredibly talented people to join you on your new startup venture doesn’t mean they will magically start collaborating with each other. Startups Collaboration is not automatic. It’s an expectation that has to be set and then fostered. So, how do you encourage your team to be more collaborative? How do you build an environment where collaboration…

Continue Reading